Driftinfo

 
Server http  ftp  ssh   Senaste kontroll
iis2.24-7webhosting.comOKOKN/A 2 months 2 weeks 5 days 8 hrs 19 mins 37 secs
iis5.24-7webhosting.comOKOKN/A 2 months 2 weeks 5 days 8 hrs 19 mins 37 secs
iis6.24-7webhosting.comOKOKN/A 2 months 2 weeks 5 days 8 hrs 19 mins 37 secs
iis7.24-7webhosting.comOKOKN/A 2 months 2 weeks 5 days 8 hrs 19 mins 37 secs
iis8.24-7webhosting.comOKOKN/A 2 months 2 weeks 5 days 8 hrs 19 mins 37 secs
iis9.24-7webhosting.comOKOKN/A 2 months 2 weeks 5 days 8 hrs 19 mins 37 secs
www1.24-7webhosting.comOKOKOK 2 months 2 weeks 5 days 8 hrs 19 mins 37 secs
www2.24-7webhosting.comOKOKOK 2 months 2 weeks 5 days 8 hrs 19 mins 37 secs
ok  Ok, tjänsten är i drift Problem  Ej ok, tjänsten är nere N/A   N/A Tjänsten är inte installerad på servern