Driftinfo

 
Server ftp  ssh   Senaste kontroll
storage.24-7webhosting.comOKOK 3 hrs 46 mins 48 secs
storage2.24-7webhosting.comOKOK 3 hrs 54 mins 46 secs
ok  Ok, tjänsten är i drift Problem  Ej ok, tjänsten är nere N/A   N/A Tjänsten är inte installerad på servern