Driftinfo

 
Server smtp  pop  imap  pop3s  imaps  smtps   Senaste kontroll
mail1.24-7webhosting.comOKOKOKOKOKOK 2 months 1 week 13 hrs 32 mins 15 secs
mail2.24-7webhosting.comOKOKOKOKOKOK 2 months 1 week 13 hrs 32 mins 15 secs
amail1.24-7webhosting.comOKOKOKOKOKOK 2 months 1 week 13 hrs 32 mins 15 secs
amail2.24-7webhosting.comOKOKOKOKOKOK 2 months 1 week 13 hrs 32 mins 15 secs
amail3.24-7webhosting.comOKOKOKOKOKOK 2 months 1 week 13 hrs 32 mins 15 secs
ok  Ok, tjänsten är i drift Problem  Ej ok, tjänsten är nere N/A   N/A Tjänsten är inte installerad på servern