Driftinfo

 
Server smtp  pop  imap  pop3s  imaps  smtps   Senaste kontroll
mail1.24-7webhosting.comOKOKOKOKOKOK 1 year 1 week 9 mins 37 secs
mail2.24-7webhosting.comOKOKOKOKOKOK 1 year 1 week 9 mins 37 secs
amail1.24-7webhosting.comOKOKOKOKOKOK 1 year 1 week 45 mins 49 secs
amail2.24-7webhosting.comOKOKOKOKOKOK 1 year 1 week 45 mins 49 secs
amail3.24-7webhosting.comOKOKOKOKOKOK 1 year 1 week 45 mins 49 secs
ok  Ok, tjänsten är i drift Problem  Ej ok, tjänsten är nere N/A   N/A Tjänsten är inte installerad på servern