Driftinfo

 
Server smtp  pop  imap  pop3s  imaps  smtps   Senaste kontroll
mail1.24-7webhosting.comOKOKOKOKOKOK 4 hrs 7 mins 10 secs
mail2.24-7webhosting.comOKOKOKOKOKOK 4 hrs 7 mins 10 secs
amail1.24-7webhosting.comOKOKOKOKOKOK 4 hrs 29 mins 8 secs
amail2.24-7webhosting.comOKOKOKOKOKOK 4 hrs 29 mins 8 secs
amail3.24-7webhosting.comOKOKOKOKOKOK 4 hrs 29 mins 8 secs
ok  Ok, tjänsten är i drift Problem  Ej ok, tjänsten är nere N/A   N/A Tjänsten är inte installerad på servern